Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000850
AutorHetych, Josef
Titel

Postava hlavního hrdiny a proměny textové výstavby v prozaické tetralogii Josefa Škvoreckého

ErschienenČeštinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 40-52
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterŠkvorecký, Josef; výstavba textová; sémantika; výstavba tematická; čeština
Schlagwörter (DE)Semantik; Tschechisch
AnmerkungTematické a sémantické vrstvy tetralogie J. Škvoreckého (Zbabělci, Tankový prapor, Mirákl a Příběh inženýra lidských duší)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/850
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Náchodem Josefa Škvoreckého. Průvodce / Fetters, Aleš
Druhý debut Josefa Škvoreckého / Přibáň, Michal
Střed a okraj v díle Josefa Škvoreckého / Kosková, Helena
Princip prolínání v posledních prózách Josefa Škvoreckého / Fibiger, Martin
Zájem Josefa Škvoreckého o tvoření slov / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Textové proměny v básnické sbírce K. Biebla Zlom / Jodasová, Helena
Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině / Dušková, Libuše