Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000749
AutorŠrámek, Rudolf
Titel

Onomastická lexikografie

ErschienenManuál lexikografie, Jinočany, H&H ; 1995, s. 158-181
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
Klassifikation (EN)Lexicography
General works. The theory and of onomastics
Schlagwörteronomastika; lexikografie; slovníky; onymie; čeština
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Lexikographie; Wörterbücher; Tschechisch
AnmerkungVymezení a zásady onomastické lexikografie, způsoby zpracování onymických slovníků (problematika onymického hesla, jeho tvorba, výklad). Materiálová báze těchto slovníků z hlediska synchronnosti a diachronnosti, spisovnosti, nespisovnosti a frekvence
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/749
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovanská onomastika a onomastická teorie / Šrámek, Rudolf
Onomastická teorie ve slovanské onomastice / Šrámek, Rudolf
Čtvrtá celopolská onomastická konference / Šrámek, Rudolf
Lexikografie / Hladká, Zdeňka
Nářeční lexikografie / Sochová, Zdeňka
Překladová lexikografie / Čermák, František
Komputační lexikografie / Čermák, František