Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000718
AutorBartáková, Jarmila
Titel

Modifikované slovesá s morfémou -k- v slovenčine a češtine

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 105-111
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Schlagwörterslovesa; deminutiva; slovenština; čeština; překlady
Schlagwörter (DE)Verben; Slowakisch; Tschechisch; Übersetzungen
AnmerkungPřeklad slovenských deminutivních sloves do češtiny
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/718
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K prechyľovaniu expresívnych personálnych pomenovaní v češtine a slovenčine / Bartáková, Jarmila
Derivované ženské personálne expresíva v češtine a slovenčine / Bartáková, Jarmila
Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine / Bartáková, Jarmila
Adjektíva vyjadrujúce zoslabenú mieru vlastnosti v slovenčine a češtine / Bartáková, Jarmila
Desubstantívne slovesá v slovenčine a nemčine / Dobrík, Zdenko
Slovesa s rozdílnou valencí v češtině a slovinštině / Stříteská, Jarmila
Latinizmy v češtine a slovenčine / Tuguševa, Razija Ch.