Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000714
AutorPleskalová, Jana
Titel

Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 75-80
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Tvoření slov
Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)General works
Word formation
Anthroponomastics
Schlagwörterantroponyma; sufixy; tvoření slov; čeština stará; vývoj
Schlagwörter (DE)Personennamen; Suffixe; Wortbildung; Alttschechisch; Entwicklung
AnmerkungTento slovotvorný typ se formoval na pozadí antroponym se sufixy -(e)k, -ík (Vok, P'ek)
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/714
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nejstarší česká pomístní jména / Pleskalová, Jana
Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století / Pleskalová, Jana
Nejstarší moravská antroponyma a toponyma / Skutil, Jan
Nový pohled na stará slovanská antroponyma / Pleskalová, Jana
Antroponyma v Hájkově Kronice české / Pleskalová, Jana
Nejstarší typy českých složených antroponym / Pleskalová, Jana
Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym / Pleskalová, Jana