Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000711
AutorOsolsobě, Klára
Titel

Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 31-48
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörtermorfologie; číslovky; čeština; lingvistika komputační
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch; Computerlinguistik
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) ab Vol. 1 (1952) bis Vol. 56 (2008)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/711
PURLCitation link