Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000710
AutorRomportl, Simeon
Titel

Reflexe jazykové speciei. (K filosofii spisovnosti.)

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 21-29
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Klassifikation (EN)Literary norm and its codification
Schlagwörterspisovnost; správnost jazyková; čeština; obrození národní; normy jazykové
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Sprachrichtigkeit; Tschechisch; Sprachnormen
AnmerkungProblematika jazykové správnosti na příkladu normalizačních událostí v češtině od doby národního obrození
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/710
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Spisovnost - reflexe jazykové speciei / Romportl, Simeon
K otázce sémiologického typu českého imperativu / Romportl, Simeon
K možnosti etologického pojetí předmětu mateřský jazyk / Romportl, Simeon
K možnosti etologického pojetí předmětu mateřský jazyk / Romportl, Simeon
K pojetí spisovnosti / Štícha, František
Příspěvek k problematice profilu kateder bohemistiky na pedagogických fakultách v České republice / Romportl, Simeon
K dichotomii spisovnosti a nespisovnosti / Šipková, Milena