Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000704
AutorBosák, Ján
Titel

Slang v jazyku a v slovníku: dynamika opisu

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 12-17.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
SLOVAK
Schlagwörterslangismy; profesionalismy; zásoba slovní; slovenština
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Slowakisch
AnmerkungRozdíl mezi slangismy a profesionalismy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/704
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny / Horecký, Ján
Několik slangových slovníků. Současný český kriminální slang. Slang chartistů. Slang profesionálních řidičů. Slang teplárenských zaměstnanců. Vojenský slang / Suk, Jaroslav
Umění opisu / Starý, Jiří
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / Čapková, Věra
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků / Havlová, Eva
Vývojová dynamika současné češtiny a překlad / Chloupek, Jan
Dynamika a kodifikace / Šipková, Milena