Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000697
AutorKlincková, Jana
Titel

Sociolingvistický kontext štandardných a subštandardných lexikálnych prostriedkov

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 54-59.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)SLOVAK
Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang; slovenština
Schlagwörter (DE)Slang; Slowakisch
AnmerkungSlang ve slovenštině jako prostředek aktualizace a jazykové originality
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/697
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov
Komunikatívny prístup a výber jazykových prostriedkov / Repka, Richard
Pragmatický kontext a jeho aspekty / Lauková, Jana
Sociolingvistický projekt LINEE / Sieglová, Dagmar
O temporálnej motivácii lexikálnych jednotiek / Ološtiak, Martin
Dopis jako text, metatext a kontext / Hoffmannová, Jana
Text a kontext / Demlová, Emilie