Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000696
AutorDršatová, Jitka; Louženská, Alena
Titel

Vztah přezdívek a hypokoristik

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 60-66.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Příspěvky antroponomastické
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Anthroponomastics
Schlagwörterhypokoristika; přezdívky; sociolingvistika; čeština
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik; Tschechisch
AnmerkungPopsány složité vztahy přezdívek, hypokoristik a rodných jmen, jejich funkce a vývoj v konkrétních sociálních skupinách
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/696
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu / Konečná, Hana
Prožívání češtiny v reakci na "princip sdílené rozdílnosti v Evropě" / Dršatová, Jitka
Závislost oslovování dítěte na sociálních vztazích v rodině / Louženská, Alena
Konference o spisovnosti a nespisovnosti v komunikaci / Dršatová, Jitka
Čeština od lesa. Příspěvek do repertoáru učebních textů / Louženská, Alena
Vlastní zkušenosti s tvorbou učebních textů / Dršatová, Jitka
MEDACTA '93 - Moderní technologie vzdělávání / Dršatová, Jitka