Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000695
AutorChajzer, Lajoš
Titel

Perevod "rabočego žargona"v russkom i češskom perevodach romana "Kladbišče ržavščiny"Endre Feješe

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 67-70.
Spracherus
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Dialektologie
Stylistika. Jazyk literárních děl
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Dialectology
Stylistics. Language of literary works
Social dialects (argot, slang, etc.)
Language and style in translations form Slavonic languages
Schlagwörterslang dělnický; ruština; čeština; překlady umělecké; Feješ, Endre
Schlagwörter (DE)Russisch; Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/695
PURLCitation link