Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000692
AutorKoblížek, Vladimír
Titel

Počítačový slang

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 84-91.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Popis a rozbor jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Description and analysis of language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörterslang počítačový; čeština; anglicismy
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Anglizismen
AnmerkungSoubor slangových pojmenování z této oblasti, hojně anglicismů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/692
PURLCitation link