Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000690
AutorMajtánová, Marie
Titel

Prototyp slangu v slovenských památkách léčitelského charakteru ze 17. a 18. století

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 97-101.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterslang; slovenština
Schlagwörter (DE)Slang; Slowakisch
AnmerkungPojmenování léčivých rostlin
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/690
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Názvy mier a váh v slovenských lekárskych rukopisoch zo 17. a 18. storočia / Majtánová, Marie
Ediční úprava českých rukopisných textů ze 17. a 18. století / Smyčková, Kateřina
Pražská němčina 17. a 18. století. Příspěvek k dějinám spisovné němčiny / Povejšil, Jaromír
Autor, text, adresát v českých, polských a slovenských memoárech 17. století / Sobotková, Marie
Příjmí na moravském venkově v 17.-18. století / Pastyřík, Svatopluk
Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století / Brčák, Marek
Jazyková situace ve slezských historických památkách 17. století / Kremzerová, Dagmar