Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000630
AutorŠrámek, Rudolf
Titel

Kvantifikující aspekty v onomastice

ErschienenSlavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 166-171
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)General works. The theory and of onomastics
General works
Schlagwörteronomastika; toponyma; čeština; frekvence
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Tschechisch; Frequenz
AnmerkungNa čes. mater
Mediumarticle
URLwww.slavu.sav.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/630
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Aspekty "mikro"a "makro"jako interpretační a klasifikační problém v onomastice / Šrámek, Rudolf
K funkčním opozicím v onomastice / Šrámek, Rudolf
Onomastická teorie ve slovanské onomastice / Šrámek, Rudolf
Hovory o propriích a o onomastice / Šrámek, Rudolf
Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Jak dále v literární onomastice? / Dvořáková, Žaneta
Popularizace češtiny - o onomastice v médiích / Harvalík, Milan