Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000597
AutorHajičová, Eva
Titel

Aktuální členění věty a analýza diskurzu

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 83-90
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Syntax
Czech in society and practice
Schlagwörterčlenění větné aktuální; sémantika; syntax; ohnisko; čeština
Schlagwörter (DE)Aktuelle Satzgliederung; Semantik; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungČlenění věty na základ a ohnisko, kontextové zapojení, sémantická relevance aktuálního členění, aktuální členění a struktura textu. Na čes. mater
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/597
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Aktuální členění věty a výstavba promluvy / Hajičová, Eva
Teorie optimality a aktuální členění věty / Hajičová, Eva
Aktuální členění věty, rematizátory a kotrastivní základ / Hajičová, Eva
Slovosled a aktuální členění věty / Štícha, František
Aktuální členění české věty ve vztahu k negaci a presupozicím / Hajičová, Eva
Postavení rematizátorů v aktuálním členění věty / Hajičová, Eva
Aktuální členění věty a systémové uspořádání v češtině a němčině / Sgall, Petr