Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000595
AutorMüllerová, Olga
Titel

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterdialogy; spisovnost; nespisovnost; čeština; míšení kódů; mluvenost
Schlagwörter (DE)Dialoge; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Tschechisch; Sprachlichkeit
AnmerkungPodrobný rozbor. Vztah spisovnosti a nespisovnosti v těchto projevech. Doloženy jisté pravidelnosti v míšení kódů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/595
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ke vztahu spisovnosti a nespisovnosti v neveřejných dialogických projevech / Müllerová, Olga
Spisovnost a nespisovnost / Čmejrková, Světla
Spisovnost a nespisovnost v mluvených projevech vysokoškolských učitelů tělesné výchovy / Mlčoch, Miloš
Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04]. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004
Spisovnost/nespisovnost a pravopis / Adam, Robert
Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995
Spisovnost a nespisovnost v současné homiletice / Kvítková, Naděžda