Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000593
AutorSgall, Petr
Titel

Mluvená čeština jako sociolingvistický problém

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 45-52
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Fonologie
Syntax
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Phonology
Syntax
The other non-standard forms of language
Schlagwörterčeština; spisovnost; nespisovnost; psanost; mluvenost; fonologie; morfologie; zásoba slovní; syntax
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Phonologie; Morphologie; Wortschatz; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungRozvrstvení češtiny, spisovnost x nespisovnost, psanost x mluvenost. Charakteristika obecné češtiny (uvádí čtyři fonologické, popř. morfonologické jevy pro ni typické, rozdíly ve slovní zásobě a syntaxi). Perspektivy vývoje
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/593
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština standardní a běžně mluvená / Sgall, Petr
Pravopisné změny jako sociolingvistický a sociální problém / Mistrová, Veronika
Mluvená čeština na Moravě / Davidová, Dana
Podnože a štěpy aneb mluvená a psaná čeština / Pavlovský, Petr
Mluvená čeština a korpusová lingvistika / Šonková, Jitka
Dnešní běžně mluvená čeština / Krčmová, Marie
Čeština mediální, mluvená a psaná / Čmejrková, Světla