Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000591
AutorBěličová, Helena
Titel

Negace ve slovanských jazycích

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 27-37
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Syntax
SLOVENŠTINA
Mluvnická stavba jazyka
Bulharština
Srbocharvátština
Slovinština
Ukrajinština
Makedonština
Polština
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
Syntax
SLOVAK
Grammar
Bulgarian
Serbo-Croat
Slovenian
Ukrainian
Macedonian
Polish
Schlagwörternegace; polynegace; jazyky slovanské; syntax
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungCharakterizovány typy negace (větná/predikativní, členská, celková), polynegace ve slovanských jazycích. Čes., slov., rus., bulh., pol., slovin., sch., maked. mater
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/591
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Shody a rozdíly ve stavbě věty ve slovanských jazycích (ke vztahu hloubkové a povrchové struktury) / Běličová, Helena
Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích / Běličová, Helena
Kvantifikující adverbiální určení v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
Jeden příklad alternace prefixů ve slovanských jazycích / Karlíková, Helena
K nekongruentnímu predikátu jmennému v současných slovanských spisovných jazycích / Běličová, Helena