Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000589
AutorDaneš, František
Titel

Vilém Mathesius v kontextu dnešní lingvistiky

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 11-14
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Obecné otázky. Základní pojmy
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
General works and basic concepts
SchlagwörterMathesius, Vilém; teorie lingvistické; gramatika funkční
Schlagwörter (DE)Linguistische Theorien
AnmerkungCharakteristické rysy Mathesiova funkčního přístupu k lingvistice, zaměřeno na jeho teoreticko-metodologické myšlenky, které jsou dodnes podnětné. Mathesiova definice jazyka a stručně o jeho funkční gramatice
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/589
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vilém Mathesius' Konzeption der funktionalen Linguistik / Daneš, František
Vilém Mathesius / Nekula, Marek
Vilém Mathesius
Vilém Mathesius a Anton Marty. Problém souměřitelnosti a vlivu / Čermák, František
Vilém Mathesius Center
Vilém Mathesius o smyslu krásné literatury a jejích překladů / Daneš, František
Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu dnešní jazykovědy / Daneš, František