Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000575
AutorKořenský, Jan
Titel

Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 267-275
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Klassifikation (EN)The theory of scientific and special style
Schlagwörterprávo; správnost jazyková; interpretace; transtextualita; styl odborný
Schlagwörter (DE)Recht; Sprachrichtigkeit; Interpretation; Fachstil
AnmerkungJazyková stránka a správnost právních předpisů, jejich komunikativní funkce, otázky interpretace; transtextualita právního textu.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/575
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyková stránka tvorby právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování / Kořenský, Jan
Jazykový purismus v překladech právních předpisů EU / Opava, Zdeněk
Příprava českých znění právních předpisů Evropského společenství / Seidlová, Petra
Překlady právních předpisů EU ve finanční a daňové oblasti / Martinková, Monika
Jazykové zákony kanadské konfederace a jejich uplatňování v praxi / Kadlec, Jaromír
Poznámka k zajišťování oficiálních překladů právních předpisů ES do českého jazyka / Pelka, Jiří
Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení / Nelešovská, Alena