Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000574
AutorKoktová, Eva
Titel

Segmentace výpovědi

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 252-266
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Lingvistika textu
Syntax
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Text linguistics
Syntax
Schlagwörterřeč; koheze; pragmatika; čeština; komunikace
Schlagwörter (DE)Sprache; Pragmatik; Tschechisch; Kommunikation
AnmerkungKomunikativně pragmatické pojetí segmentace výpovědi; definice segmentů a segmentátorů.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/574
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lexikálně gramatická segmentace výpovědi z hlediska mezijazykové komunikace / Csiriková, Marie
Fonetická segmentace hlásek / Machač, Pavel
Lineární segmentace prózy a rytmus / Palková, Zdena
Několik poznámek k pragmatickým aspektům výpovědi / Klímová, Eva
Segmentace uměleckého textu a jeho sémantické plány / Kulka, Jiří
Reliéfizace výpovědi a textu / Hrbáček, Josef
Kontrast v základu výpovědi ve světle Pražského závislostního korpusu / Hajičová, Eva