Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000552
AutorSrpová, Milena
Titel

Les interactions non-verbales dans la communication interculturelle

ErschienenLa linguistique, 31, č. 2, 1995, s. 79-87
Sprachefre
Klassifikation (CZ)Nejazyková komunikace. Zoolingvistika
Klassifikation (EN)Non-verbal communication. Zoolinguistics
Schlagwörterznaky neverbální; komunikace interkulturní; komunikace nejazyková; slovníky
Schlagwörter (DE)Nonverbale Kommunikation; Wörterbücher
AnmerkungFungování neverbálních znaků v mezikulturní komunikaci. V závěru koncepce nového druhu překladových slovníků, jejichž předmětem nejsou dva jazyky, ale dva kulturní systémy
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/552
PURLCitation link