Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000521
AutorDriesová, Josephine
Titel

Po pádu zdi se odbourávají i jazykové bariéry

HerausgeberPřel. Řehoř, Miloslav
ErschienenSvět televize, 23, č. 3-4, 1995, s. 53-56
Sprachecze
ISSN0862-6227
Klassifikation (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörterpřeklady; dabing; jazyky slovanské; čeština; titulky
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Slawische Sprachen; Tschechisch
AnmerkungK problematice televizních překladů, dabingu atp., též praxe české televize
Mediumarticle
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [issn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/521
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykové bariéry při recepci poezie / Čech, Radek
Zdi a mosty. Česko-romské vztahy
Jazykové bariéry v cizojazyčné komunikaci a podíl předložek na jejich vzniku / Vavrečka, Mojmír
Chvála pátého pádu / Putna, Martin C.
Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály
Bariéry verbální pracovní komunikace / Skácel, Josef
Po kom se jmenují / Škápíková, Jitka