Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000293
AutorProuzová, Hana
Titel

K vazbám některých sloves myšlení

ErschienenNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 236-238
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Klassifikation (EN)Syntax
Grammatical and lexical contributions to language correctness
Schlagwörtervalence; slovesa; čeština; verba sentiendi
Schlagwörter (DE)Valenz (Wertigkeit); Verben; Tschechisch
AnmerkungRozbor několika vět z denního tisku, v nichž není zcela správně užito sloves domnívat se a tušit
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/293
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Vliv komunikace na významové posuny některých sloves / Kolářová, Ivana
K jazykovému vyjadřování ve vztahu k myšlení / Dvořák, Karel
K tvarům sloves vzoru sází / Styblík, Vlastimil
K užívání sloves zabezpečit, zajistit / Čechová, Marie
Srovnání zvratnosti u českých a chorvatských sloves / Jirásková, Hana
Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku / Whorw, Benjamin Lee
Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. Sborník příspěvků