Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000266
AutorRadnai, Cecilia
Titel

Metafora v německé reklamě

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 91-94
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterjazyk reklamy; metafora; funkce jazyka apelová; němčina
Schlagwörter (DE)Werbesprache; Metapher; Deutsch
AnmerkungFungování jazyka ve službách reklamy a vliv reklamy na vývoj a použití současného jazyka. Role metafory a možnosti užití v reklamě (apelová funkce jazyka)
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/266
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Angličtina v německé reklamě / Spiess-Velčovská, Kateřina
Intertextualita v reklamě / Holanová, Radka
Intertextualita v reklamě / Holanová, Radka
Intertextualita v reklamě / Holanová, Radka
Metafora v terminologii / Straková, Vlasta
Jazyk v anglickej reklame / Teremová, Marta
Pronomina v české reklamě / Srpová, Hana