Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000264
AutorKadlec, Jaromír
Titel

K otázce takzvaných mezer v lexikálním systému francouzského jazyka

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 73-81
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikologie
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicology
Schlagwörterzásoba slovní; langue; parole; lexikologie; fonologie; morfologie; syntax; francouzština; lakuny
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Lexikologie; Phonologie; Morphologie; Syntax (Satzlehre); Französisch
AnmerkungDeterminace těchto mezer a jejich příčiny. Kromě lexikálních mezer ve franc. též mezery v jiných rovinách jazyka (fonologické, morfologické a syntaktické); tyto mezery v rovině langue, na úrovni parole mohou být odstraněny různými supletivními prostředky
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/264
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Univerbáty v lexikálním systému jazyka / Avramova, Cvetanka
Univerbáty v lexikálním systému jazyka / Avramova, Cvetanka
Abstraktnost francouzského jazyka a míra závislosti významu lexikálních jednotek ve francouzštině na kontextu / Kadlec, Jaromír
Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci / Nejedlý, Petr
Odborný překlad: znalost oboru nebo jazyka? Poznámky k lexikálním zvláštnostem francouzského odborného textu / Hanáková, Milada
Vývoj francouzského jazyka / Šabršula, Jan
K pronikání francouzského mluveného jazyka do jazyka literárního / Stavinohová, Zdeňka