Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000263
AutorMalinovský, Milan
Titel

Porovnání délky vět v češtině a angličtině (a jiných jazycích)

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 65-72
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Kvantitativní lingvistika
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Quantitative linguistics
Schlagwörterjazyky flektivní; jazyky analytické; věta; délka věty; slabiky; počet slabik; statistika
Schlagwörter (DE)analytische Sprachen; Satz
AnmerkungZachyceny poměry mezi jazyky flexivními a analytickými. Vedle délky vět si všímá také počtu slabik ve slově. Zkoumány především filozof. texty
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/263
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Homonyma, homofona a homografa v angličtině (a jiných jazycích) / Malinovský, Milan
Monolexémické posesory v češtině a jiných jazycích / Skarabela, Barbora
Několik poznámek k větným příslovečným určením v angličtině a češtině / Malinovský, Milan
Adjektivní přípona -ly v angličtině / Malinovský, Milan
Substantivní přípona -ee v angličtině / Malinovský, Milan
Výrazy pro lásku v češtině, polštině a jiných slovanských jazycích / Rejzek, Jiří
Tisíc nejpoužívanějších vět a obratů v angličtině / Pištek, Zdeno