Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000257
AutorHladký, Josef
Titel

Frozen forms in Czech and English

ErschienenLinguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 86-91
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikografie
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicography
Description and analysis of language
Schlagwörterslova přejatá; petrifikace; čeština; angličtina
Schlagwörter (DE)Lehnwörter; Tschechisch; Englisch
AnmerkungPetrifikace původních mluvnických tvarů ve výrazech typu agenda, vízum/visa, kvóta/guota v angl. a češ. (i v dalších jazycích), zařazení slova do systému přijímacího jazyka
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/257
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

The Czech and the English Names of Mushrooms / Hladký, Josef
The history and the present state of English studies in the Czech Republic / Hladký, Josef
Czech equivalents of English ing-forms as noun postmodifiers / Hornová, Libuše
An Old English, Middle English and Early-New English Reader / Hladký, Josef
An Old English, Middle English and Early-New English Reader. 2. vyd / Hladký, Josef
An Old English, Middle English and Early-New English Reader. 3., dopln. vyd / Hladký, Josef
An Old English, Middle English and Early-New English Reader. 4. oprav. vyd / Hladký, Josef