Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000255
AutorDušková, Libuše
Titel

A contrastive view of the rule of single and multiple negation with reference to English and Czech

ErschienenLinguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 63-74
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörternegace; pravidla; částice záporné; kvantifikátory; čeština; angličtina; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Englisch; Vergleichsstudie
AnmerkungVěty záporné v angličtině a češtině z hlediska shod a rozdílů vyplývajících z pravidla jediného záporu v angl. a pravidla záporové shody v češ. Rozdíly ve větách s univerzálním záporem
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/255
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Noun modification in English and Czech: a contrastive view / Dušková, Libuše
A contrastive view of syntactic ambiguities / Dušková, Libuše
A contrastive view of English equivalents of Czech diminutives / Ernestová, Marie
A side view of syntactic constancy of adverbials between English and Czech / Dušková, Libuše
Syntactic constancy of adverbials between English and Czech / Dušková, Libuše
Syntactic constancy of the verb between English and Czech / Dušková, Libuše
On Negation in Czech / Rechzieglová, Adela