Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000253
AutorSgall, Petr
Titel

Formal and computational linguistics in Prague

ErschienenTravaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 23-35
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Strojová a aplikovaná lingvistika
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Machine and applied linguistics
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörterlingvistika formální; lingvistika funkční; popis funkční generativní; členění větné aktuální; lingvistika matematická; lingvistika komputační
Schlagwörter (DE)Aktuelle Satzgliederung; Computerlinguistik
AnmerkungPočátky české formální lingvistiky v Praze na UK formulovány v díle o funkčním generativním popisu. Vztah syntaxe a sémantiky, aktuální členění větné, další trendy v české matematické lingvistice a její současný vývoj
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/253
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Structural and formal linguistics in Prague / Sgall, Petr
Typology in the Prague School of structural and functional linguistics / Sgall, Petr
The simple core and the complex periphery of natural language. A formal and computational view / Sgall, Petr
Computational Linguistics: Applications
Foundations of computational linguistics. Man-machine communication in natural language / Hausser, Roland
Corpus of computational linguistics texts / Bobkova, Tatiana
Ontologies in today's computational linguistics / Čermák, František