Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000243
AutorSparck Jones, Karen
Titel

Discourse modelling for automatic summarising

ErschienenTravaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 201-227
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Strojová a aplikovaná lingvistika
Klassifikation (EN)Pragmatics
Machine and applied linguistics
Schlagwörterpromluvy; zpracování počítačové; diskursy
Schlagwörter (DE)Computerverarbeitung
AnmerkungPopsán výzkum zkoumající různé přístupy k zachycení promluvy a jejich význam pro shrnutí. Srovnávací analýza
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/243
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

On language modelling in automatic speech recognition / Uhlířová, Ludmila
Modelling a pragmatical background of discourse / Hoskovec, Tomáš
For Eva Hajicova / Sparck Jones, Karen
Discourse modelling based on hierarchy of salience / Hajičová, Eva
Semi-automatic annotation of intra-sentential discourse relations in PDT / Synková, Pavlína
Use of coreference in automatic searching for multiword discourse markers in the Prague Dependency Treebank / Rysová, Magdaléna
Advanced prosody modelling / Romportl, Jan