Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000187
AutorBayerová, Naděžda; Davidová, Dana
Titel

Konference K diferenciaci současného mluveného jazyka

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 205-210
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v ČR
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. in the Czech Republic
Schlagwörterkonference; mluvenost; zprávy
Schlagwörter (DE)Konferenz; Sprachlichkeit; Nachrichten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/187
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K diferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994)
K diferenciaci současného mluveného jazyka se zaměřením na jazykovou situaci českého Slezska / Davidová, Dana
Olomoucká konference o diferenciaci současného mluveného jazyka / Louženská, Alena
K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného / Vašek, Antonín
K podobě současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku / Chýlová, Helena
K teorii mluveného jazyka / Uličný, Oldřich
Podoba současného běžně mluveného jazyka na Plzeňsku z generačního hlediska / Chýlová, Helena