Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000183
AutorBachmannová, Jarmila
Titel

Mluvený projev spisovný a nespisovný

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 197-201
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The other non-standard forms of language
Particular dialects
Schlagwörtermluvenost; střídání kódů; spisovnost; nespisovnost; čeština obecná; nářečí severovýchodočeská; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Tschechisch
AnmerkungNa konkrétním mluveném textu dokumentována skutečnost, jak mluvčí v závislosti na měnících se podmínkách komunikace střídá kódy, přechází z jazyka spisovného do nespisovného (případně užívá podkrkonošského nářečí)
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1, Iss. 1 (1917) - Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/183
PURLCitation link