Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000183
AutorBachmannová, Jarmila
Titel

Mluvený projev spisovný a nespisovný

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 197-201
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Ostatní nespisovné útvary jazyka
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
The other non-standard forms of language
Particular dialects
Schlagwörtermluvenost; střídání kódů; spisovnost; nespisovnost; čeština obecná; nářečí severovýchodočeská; čeština
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Tschechisch
AnmerkungNa konkrétním mluveném textu dokumentována skutečnost, jak mluvčí v závislosti na měnících se podmínkách komunikace střídá kódy, přechází z jazyka spisovného do nespisovného (případně užívá podkrkonošského nářečí)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/183
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazyk spisovný a nespisovný / Vybíral, Petr
Mluvený a psaný projev / Krčmová, Marie
Mluvený projev v cizojazyčném vyučování / Doleželová, Eva
Mluvený projev žáků a studentů na Moravě / Vodrážková, Kamila
Mluvený projev učitelů v západočeském regionu / Málková, Jitka
Mluvený projev učitele ve výukové komunikaci / Málková, Jitka
Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké / Štěpánová, Veronika