Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000181
AutorUhlířová, Ludmila
Titel

Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

ErschienenNaše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 183-188
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Terminology of sciences
Word formation
Schlagwörterterminologie; matematika; formanty slovotvorné; sufixy; univerbizace; čeština; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Terminologie; Suffixe; Tschechisch; Wortbildung
AnmerkungVyužívání slovotvorného formantu -ián v českých matematických a fyzikálních termínech. Původní význam a nynější nová funkce přípony. Typ Hamiltonův operátor, hamiltonián
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/181
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lagrangeián, jacobián, vandermondián / Loucká, Pavla
Matematické hlavolamy / Komers, Petr
Historie matematické lingvistiky / Sedlačíková, Blanka
Konkurence anaforik typu 'ten'/'on'/[0] v slovanských jazycích. Determinátor v syntakticky samostatné pozici / Uhlířová, Ludmila
Dohodnuté termíny. Rétorika narativu ve fikci a filmu / Chatman, Seymour
Počítačové termíny / Pilařová, Daniela
Matematické modelování a Teze PLK / Králík, Jan