Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000173
AutorŠtícha, František
Titel

Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen

ErschienenLinguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 15-24
Spracheger
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady; bible; explicitnost; implicitnost; jazyky slovanské; srozumitelnost
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Bibel; Slawische Sprachen
AnmerkungNa 12 překladech bible (do jazyků slovanských i neslovanských) dokumentována snaha moderních překladatelů o srozumitelnější jazyk
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/173
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Implizitheit und Explizitheit in der Sprache und in der Übersetzung / Štícha, František
Zur Beschreibung der Implizitheit in der Sprache und Kommunikation / Štícha, František
Je evoluce plynulá? aneb Graduální vs. gradualistický / Štícha, František
Tschechische Bibelübersetzungen und die Kralitzer Bibel / Hannick, Christian
Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin ( ve vlaku vs. v potoce ): úzus a gramatičnost / Štícha, František
Nerozumím tomu vs. Já tomu nerozumím . (K užívání zájmena já z hlediska korpusových nálezů.) / Štícha, František
Die slovakische Kamaldulenser-Bibel und ihre Beziehungen zu tschechischen Bibelübersetzungen / Hammel, Robert