Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000172
AutorČermák, František
Titel

Prague School of Linguistics today

ErschienenLinguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 1-15
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Fonologie
Obecné otázky. Základní pojmy
Syntax (slovní, větná, souvětná)
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Phonology
General works and basic concepts
Syntax
SchlagwörterPražský lingvistický kroužek; fonémy; morfonémy; lexémy; frazémy; kolokace; výpověď; langue; parole; členění větné aktuální; téma; réma; sémantika; valence; vzorce větné; typologie; sémiotika
Schlagwörter (DE)Prager sprachwissenschaftlicher Kreis; Phraseme; Aktuelle Satzgliederung; Thema; Rhema; Semantik; Valenz (Wertigkeit); Typologie; Semiotik
AnmerkungHlavní dnes uplatňované pojmy a přístupy. Pojetí jazykového systému (la langue) a jazykového textu (la parole), vývoj v oblasti aktuálního členění (téma-réma), rozpracování valence a větných vzorců. Dále k jazykové typologii, sémiotice, spisovnému jazyku apod. Bibliogr. s. 11-14
Mediumarticle
URLlinguisticapragensia.ff.cuni.cz (homepage) Vol. 24, Iss. 1 (2014) -
www.ceeol.com (homepage) Vol. 15, Iss. 1 (2005) - Vol. 22, Iss. 1 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/172
PURLCitation link