Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000152
Titel

České vlastenectví na sklonku 20. století

ErschienenZlatý máj, 39, č. 3, 1995, s. 2-10
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní příspěvky bohemistické
Klassifikation (EN)Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Schlagwörterčeština; jazyk mateřský
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungÚvahy českých spisovatelů o vlastenectví u nás. K. Teissig, M. Zinnerová, E. Bernardinová (úvahy o vlasti a mateřštině), H. Doskočilová, I. Borská
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/152
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výuka českého jazyka na ZŠ na sklonku 20. století / Měchurová, Albína
Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století / Pospíšil, Ivo
K jazyku české bible ve 20. století / Komárek, Karel
"Ztráty a nálezy"v české obchodní terminologii 20. století / Lipowski, Jaroslav
Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20. století / Beková, Eva
Slovanství, evropanství a vlastenectví / Šaur, Vladimír
Dynamika lexika v proměnách české národní společnosti 20. století / Filipec, Josef