Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000141
AutorDvořák, Karel
Titel

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

ErschienenČeský jazyk a literatura, Praha, 45, 1994-95, 9-10, 212-217
Sprachecze
KlassifikationMetodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Schlagwörtervýchova slohová; popis; popis subjektivní; čeština
PURLCitation link