Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000140
AutorMacura, Vladimír
Titel

Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. 2., rozš. vyd

Ort/VerlagJinočany: H&H
Jahr1995
Seiten264 p.
Sprachecze
KlassifikationDějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Schlagwörterobrození národní; věda literární; kultura česká; čeština; chování jazykové
ReviewTrávníček, Jiří: Lidové noviny. Praha. 8 (1995) 199. p. 14; JMk: Český časopis historický. Praha. 94 (1996) 1. p. 146
PURLCitation link