Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000138
Titel

Co s přejatými anglickými výrazy?

ErschienenČeský jazyk a literatura, Praha, 45, 1994-95, 9-10, 228-229
Sprachecze
KlassifikationKontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Ostatní příspěvky bohemistické
Popis a rozbor jazyka
Schlagwörterzákony jazykové; slova přejatá; anglicismy; čeština
PURLCitation link