Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000129
AutorKolářová, Ivana
Titel

Výskyt a úloha výrazů nevím/já nevím a jako v mluvených projevech budoucích učitelů.

ErschienenČeský jazyk a literatura, Praha, 45, 1994-95, 7-8, 165-169
Sprachecze
KlassifikationČeština ve společnosti a praxi
Schlagwörterexpletiva; vycpávky slovní; psycholingvistika; sociolingvistika; čeština; druhy slov
PURLCitation link