Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000118
AutorTondl, Ladislav
Titel

Kultura dialogu a formy monologu

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 3, 1995, s. 161-173
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Sémiotika. Obecná sémantika
Pragmatika
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Semiotics. General semantics
Pragmatics
Schlagwörterdialogy; monology; transfer; informace; sémiotika; komunikace
Schlagwörter (DE)Dialoge; Transfer; Information; Semiotik; Kommunikation
AnmerkungÚvaha o kultuře lidské komunikace a o důležité funkci dialogu v rozvoji vědění.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/118
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Význam dialogu vědy se společností / Tondl, Ladislav
O frekvenci slov v dialogu a v monologu / Těšitelová, Marie
Osmé kolo Dialogu kultur / Janovec, Ladislav
Úloha monologu v ústním projevu / Doleželová, Eva
Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie / Kolman, Vojtěch
Antropologie dialogu. Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Konference pořádaná Institutem základů vzdělanosti v prostorách Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 14.-15. prosince 1998
Filosofie dialogu. Uvedení do jednoho z proudů filosofického myšlení 20. století / Poláková, Jolana