Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000090
AutorObdržálek, Jan
Titel

O fyzikální terminologii

ErschienenNaše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 145-147
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Obecné otázky
Klassifikation (EN)Terminology of sciences
Social dialects (argot, slang, etc.)
General works
Schlagwörterterminologie; fyzika; termíny; slova přejatá; tvoření slov; čeština
Schlagwörter (DE)Terminologie; Termine; Lehnwörter; Wortbildung; Tschechisch
AnmerkungProblematika české terminologie, otázky purismu, užívání žargonu a slangu. Přebírání termínů z cizích jazyků (zejména z angličtiny) a jeho úskalí
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/90
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K terminologii nejenom fyzikální / Obdržálek, Jan
Méně známé aspekty fyzikální terminologie / Obdržálek, Jan
Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii / Šilerová, Zdena
Seminář o terminologii / pš
Úvaha o paleografické terminologii / Kašpar, Jaroslav
O školské jazykovědné terminologii / Hauser, Přemysl
Poznámky o školské terminologii české mluvnice / Novák, Pavel