Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000089
AutorČechová, Marie; Mrázková, Kamila
Titel

K recepci kulturních frazémů v současné komunikaci

ErschienenNaše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 138-144
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Lexikologie
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Lexicology
Schlagwörterfrazémy kulturní; frazeologie kulturní; komunikace; recepce; čeština
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch
AnmerkungNavazují na sérii příspěvků v NŘ a ČJLit věnovaných užívání frazeologie v komunikaci. Vyhodnocen průzkum znalosti těchto frazémů
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/89
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Užití kulturních frazémů v současnosti / Čechová, Marie
Užití frazémů v kulturních rubrikách denního tisku / Smejkalová, Kamila
Kulturní frazeologie v současné komunikaci / Čechová, Marie
Tzv. kulturní frazeologie v současné komunikaci / Čechová, Marie
Několik poznámek k recepci běžných českých frazémů u dětí / Svobodová, Jana
K situaci v současné češtině / Čechová, Marie
Aktualizace frazémů v současné češtině / Janovec, Ladislav