Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000083
AutorUhlířová, Ludmila
Titel

O jednom modelu rozložení délky slov

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 8-14
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Lingvistika textu
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Text linguistics
Schlagwörterdélka slovní; verifikace; čeština; lingvistika textová; lingvistika kvantitativní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Textlinguistik
AnmerkungPravděpodobnostní model rozložení slovní délky v čes. textech (na základě empirických dat), dílčí příspěvek k verifikaci dané teorie.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/83
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Přídeští. O půvabnosti slov a knih / Uhlířová, Ludmila
O jednom diktátu / Svobodová, Ivana
Kolik má čeština slov? / Uhlířová, Ludmila
O zdrobňování a o jednom dialektismu / Harvalík, Milan
O jednom pedagogickém omylu / Kostečka, Jiří
O jednom důležitém semináři / Pastyřík, Svatopluk
O jednom typu elipsy / Daneš, František