Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000082
AutorUhlířová, Ludmila
Titel

Ahoj Ivano!

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 56
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Klassifikation (EN)Grammatical and lexical contributions to language correctness
Schlagwörterkorespondence; oslovení; interpunkce; čeština
Schlagwörter (DE)Korrespondenz; Tschechisch
AnmerkungFormální úprava soukromé i oficiální korespondence. Psaní čárky mezi pozdravem a oslovením adresáta
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/82
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ahoj / Šaur, Vladimír
Ahoj můj miláčku. Vzájemná korespondence z let 1977-1989 / Jirous, Ivan Martin
"Ahoj, dovolte, abych se představil" / Mareš, Petr
Ahoj, já jsem Olaf Samec / Králová, Silvie
Ahoj, buď zdráv a bůh s tebou / Smejkalová, Kamila
Kosovští Albánci se učí česky aneb Tunk znamená ahoj / Němec, Milan
O jednom modelu rozložení délky slov / Uhlířová, Ludmila