Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000071
AutorMareš, Petr
Titel

Krakovská konference o jazykové kultuře

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 45-47
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kongresy, konference apod. v zahraničí
Spisovné jazyky slovanské. Jazyková kultura
Klassifikation (EN)Congresses, conferences, etc. abroad
Standard Slavonic languages. Language culture
Schlagwörterkonference; kultura jazyková; zprávy
Schlagwörter (DE)Konferenz; Sprachkultur; Nachrichten
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/71
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konference o kultuře řeči / Buchtelová, Růžena
O jazyce a jazykové kultuře / Šrámek, Rudolf
O jazykové výchově a jazykové kultuře [interview] / Daneš, František
Další konference o kultuře řeči / Buchtelová, Růžena
O hochštaplerství v jazykové kultuře / Šaur, Vladimír
O jazykové výchově a jazykové kultuře v Japonsku / Kraus, Jiří
Anketa Pražského lingvistického kroužku o jazykové kultuře / Dokulil, Miloš