Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000045
AutorSvobodová, Ivana
Titel

O jazykovém chování v jazykové poradně

ErschienenNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 92-95
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörterporadny jazykové; chování jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungPopis, popř. zdůvodnění jazykového chování tazatelů a chování pracovníků jazykové poradny; nejčastější typy dotazů (jak?, proč? nebo hodnocení jednotlivých jevů), dotazy pravopisné a tvaroslovné
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Přijímací zkoušky v jazykové poradně / Svobodová, Ivana
Spisovnost a nespisovnost očima tazatelů v jazykové poradně / Svobodová, Ivana
Sto a několik dní Pravidel českého pravopisu v jazykové poradně.. Příspěvek sociologicko-lingvistický / Svobodová, Ivana
Přechylování v jazykové poradně / Černá, Anna
Slovenština v pražské jazykové poradně / Černá, Anna
Fonetická problematika v jazykové poradně / Štěpánová, Veronika
Z dopisů jazykové poradně