Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000043
AutorSedláček, Miloslav
Titel

Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny

ErschienenNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 74-79
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörtermorfologie; genitiv; maskulina; disimilace samohlásek; dativ; neutra; čeština
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch
AnmerkungSkloňování vlastních jmen muž. život. na -es, -as a dativ pl. u neuter
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/43
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Novinky z pravopisu a tvarosloví / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Praktická cvičení z tvarosloví / Bednaříková, Božena
Tvarosloví a slovní zásoba běžně mluvené češtiny / Hronek, Jiří
Variantnost tvarosloví jmen a výuka češtiny pro cizince / Hrdlička, Milan
Cvičení z českého tvarosloví. 3. vyd / Krobotová, Milena
Tvarosloví staroslověnštiny / Junková, Bohumila
Pravopis a tvarosloví. V čem často chybujeme / Kvapilová Brabcová, Radoslava