Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000033
AutorMareš, Petr
Titel

Citát v multidisciplinárním pohledu. Studie o citátu v časopise Zeitschrift für Semiotik

ErschienenSlovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 38-43
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Klassifikation (EN)Text linguistics
The theory of style and general questions of language style
Schlagwörterintertextovost; citáty
AnmerkungPokus o komplexní zmapování problematiky citátu a citování skupinou převážně německých badatelů; charakteristika příspěvků, teorie citování, typy citátů.
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/33
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Studie o českém souvětí / Karlík, Petr
Neformální vyjadřování v současné české publicistice: tři případové studie / Mareš, Petr
Semiotik der Prager Untergrundbahn / Macura, Vladimír
Slovník latinských citátů. 4328 citátů s českým překladem a výkladem / Čermák, Josef
O tzv. germanismech v češtině / Mareš, Petr
O nespisovné češtině v současné literatuře / Mareš, Petr
Studie o jazycích a literatuře / Trost, Pavel