Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000031
AutorFilipec, Josef
Titel

K druhému vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost

ErschienenNaše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 9-17
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Klassifikation (EN)Lexicography
Schlagwörterspisovnost; lexikografie; změny jazykové; čeština; slovníky výkladové; sémantika
Schlagwörter (DE)Schriftlichkeit; Lexikographie; Tschechisch; Semantik
AnmerkungPřehled slovníků podobného typu (i cizojazyčných); charakteristika specifických rysů SSČ: rozlišení centrální a periferní lexikální oblasti, sémantická a sémická analýza lexémů, vztahy syntagmatické, paradigmatické a hierarchické. Pravopisné změny, odideologizování hesel apod. v 2. vyd
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/31
PURLCitation link